شنبه, 5 ارديبهشت 1394 English          

عنوان : دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران در سال 1391 ابلاغ شد
مهندس فراقي معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از ابلاغ دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران در سال 91 در راستاي ساماندهي و نظام‌بخشي به نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزاياي دهياران (اعم از تمام وقت و پاره‌وقت) و ايجاد وحدت رويه در اين خصوص از سوي رئيس اين سازمان به استانداري‌ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري هاو دهياري هاي كشور ،مهندس منوچهر فراقي با بيان اين مطلب گفت:اين دستورالعمل در اجراي مواد6،9،11و12 آئين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي كشور ،مصوب سال 83 هيأت وزيران وبخشنامه شوراي عالي كار تهيه و ابلاغ شده است.

وي افزود:بر اساس بند يك اين دستورالعمل،حقوق مبناي دهياران براي دهياري‌هاي درجه يك تا شش در بدو به كارگيري به ميزان حداقل مزد مصوب شوراي‌عالي كار در هر سال تعيين مي‌شود كه اين رقم در سال جاري معادل 129 هزار و 900 ريال در هر روز تعيين شده است.

فراقي مصوبات شوراي عالي كار در زمينه ميزان كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار،كمك هزينه عائله‌مندي،حقوق پايه و ... را ملاك عمل براي پرداخت به دهياري‌ها برشمرد و تصريح كرد: به تمامي دهياران كشور بر اساس درجه دهياري‌ مربوطه،فوق‌العاده‌اي تحت عنوان"مزاياي سرپرستي" پرداخت مي‌شود كه اين رقم در دهياري‌هاي با درجه يك و دو به ميزان 10 درصد حقوق مبنا،در دهياري‌هاي درجه سه و چهار20 درصد،در دهياري‌هاي درجه پنج و شش به ميزان 30 درصد حقوق مبنا تعيين شده است.

معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در ادامه از پرداخت فوق‌العاده‌اي تحت عنوان "فوق‌العاده شغل" بر اساس مدارك تحصيلي دهياران خبر داد و اظهار كرد: اين رقم در مورد دهياران با تحصيلات فوق ديپلم به ميزان 5 درصد حقوق مبنا، دهياران با مدرك ليسانس 10 درصد و در مورد دهياران با مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر به ميزان 15 درصد حقوق مبنا تعيين شده است.

فراقي همچنين ضمن اشاره به بند 10 دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران گفت: بر حسب شاخص‌هاي كارايي به دهياران واجد شرايط ، فوق‌العاده‌اي تحت عنوان" فوق‌العاده كار‌آيي" پرداخت خواهد شد كه بر حسب شاخص‌هاي  ارزيابي عملكرد دهياري‌ها و پيشرفت عمليات عمراني محاسبه و قابل پرداخت مي شود.

وي در تشريح فوق العاده كارائي افزود: به دهياراني كه در ارزيابي عملكرد ساليانه حائز نمره ارزيابي عالي باشند، بر اساس شاخص‌هاي ابلاغي از سوي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به ميزان 10درصد حقوق مبناي ماهيانه كه به صورت ساليانه محاسبه و در پايان سال مالي پرداخت مي‌شود، همچنين چنانچه عمليات عمراني در طول يك سال و در دوره خدمت دهيار در اين سمت، طبق برنامه‌هاي مصوب و در قالب بودجه مصوب انجام شده باشد به ميزان 5 در هزار بودجه مصوب دهياري مشروط به اينكه سقف آن از 3 برابر حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل ماهيانه بيشتر نباشد قابل پرداخت است.

فراقي درخصوص نحوه پرداخت اضافه كاري دهياران گفت: با عنايت به درجه دهياري‌ها، به دهياراني كه علاوه بر ساعات مقرر اداري انجام وظيفه نمايند، اضافه كاري حداكثر به ميزان 40 ساعت براي دهياري‌هاي درجه يك و دو، 60 ساعت براي دهياري‌‌هاي درجه سه و چهار و 80 ساعت و براي دهياري‌هاي درجه پنج و شش  با تصويب شوراي اسلامي روستا و تاييد بخشدار مربوطه در صورت تامين اعتبار، با رعايت مقررات قانون كار قابل پرداخت خواهد بود.

وي در خاتمه در مورد ساير موارد و مزاياي پيش‌بيني نشده در اين دستورالعمل،گفت:قوانين و مقررات مندرج در قانون كار و تامين اجتماعي ملاك عمل در دهياري‌ها خواهد بود.


پورتال شهرداری سرخس