پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 28 اسفند 1397

فرم های مورد نیاز

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۳۰۵۴  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۲/۱۰/۰۷ 
۱۸:۱:۶
برای مشاهده فرم ثبت درخواست مراجعين در واحد شهرسازي شهرداري ها فایل pdf را دانلود کنید.
کد خبر : ۳۰۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۲/۱۰/۰۷ 
۱۷:۵۷:۵۸
برای مشاهده مدارک لازم جهت صدور پايانکار فایل pdf را دانلود کنید.
کد خبر : ۳۰۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۲/۱۰/۰۷ 
۱۷:۵۴:۲۶
برای مشاهده مراحل صدور پايانکار فایل pdf را دانلود کنید
کد خبر : ۳۰۵۱  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۲/۱۰/۰۷ 
۱۳:۵۶:۳۳
برای مشاهده مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختمان فایل pdf را دانلود کنید
کد خبر : ۳۰۵۰  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۲/۱۰/۰۷ 
۱۳:۴۴:۳۵
برای مشاهده مراحل صدور پروانه ساختمان فایل pdf را دانلود کنید
کد خبر : ۳۰۴۹  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۳/۰۷/۲۵ 
۲:۳۵:۴۸
فرم های مورد نیاز شامل این موارد می باشد: فرم درخواست پروانه ساختمان، پروانه ساختمان، تمدید مهلت پروانه ساختمان، برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی، فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی، برگ گواهی ...

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8