عنوان گروه خبري / فضای سبز .
  • ساعت : ۷:۵۴:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ 
  • کد خبر : ۴۳۹۵
آبیاری گلهای كاشته شده در بلوار طالقانی توسط واحد فضای سبز شهرداری
آبیاری گلهای کاشته شده در بلوار طالقانی توسط واحد فضای سبز شهرداری 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0