عنوان گروه خبري / عمرانی .
  • ساعت : ۷:۵۸:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ 
  • کد خبر : ۴۳۹۷
راه اندازی روشنایی های بلوار طالقانی توسط واحد تاسیسات شهرداری
راه اندازی روشنایی های بلوار طالقانی توسط واحد تاسیسات شهرداری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0