پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 2 آبان 1400
فرم های مورد نیاز
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۳۰۵۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 
۱۸:۱:۶
برای مشاهده فرم ثبت درخواست مراجعين در واحد شهرسازي شهرداري ها فایل pdf را دانلود کنید.
کد خبر : ۳۰۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 
۱۷:۵۷:۵۸
برای مشاهده مدارک لازم جهت صدور پايانکار فایل pdf را دانلود کنید.
کد خبر : ۳۰۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 
۱۷:۵۴:۲۶
برای مشاهده مراحل صدور پايانکار فایل pdf را دانلود کنید
کد خبر : ۳۰۵۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 
۱۳:۵۶:۳۳
برای مشاهده مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختمان فایل pdf را دانلود کنید
کد خبر : ۳۰۵۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 
۱۳:۴۴:۳۵
برای مشاهده مراحل صدور پروانه ساختمان فایل pdf را دانلود کنید
کد خبر : ۳۰۴۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۲:۳۵:۴۸
فرم های مورد نیاز شامل این موارد می باشد: فرم درخواست پروانه ساختمان، پروانه ساختمان، تمدید مهلت پروانه ساختمان، برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی، فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی، برگ گواهی ...

5.3.4.0
V5.3.4.0